V říjnu 2007 vyšla v Dačicích nová kniha Jiřího Albrechta Obrázky z jihozápadní Moravy s podtitulem Kres-
  lířovy tipy na výlety 2.   Autor se narodil 19. 11. 1948 v Dačicích, je výtvarníkem a učitelem výtvarné vý-
  chovy na Gymnáziu v Dačicích. Zabývá se kresbou, malbou a grafikou, je velkým obdivovatelem železnice.   Nová knížka je přímým pokračováním té první (Kreslířovy tipy na výlety),   změnil se pouze název. Autor
  opět popisuje svá putování po západní Moravě,   tentokrát však využil i poutavého vyprávění pamětníků,
  vlastních vzpomínek a zápisů z obecních kronik. Nejedná se tedy o pouhého průvodce krajem, ale o knihu
  naplněnou informacemi a zajímavostmi ze života minulých i současných obyvatel jihozápadní Moravy. Au-
  tor tentokrát věnoval svou pozornost Telčsku, Třešťsku, Želetavě a okolí, Staré Říši a Nové Říši, obcím v
  okolí pramenů Moravské Dyje,   oblasti kraje, kde působil malíř Nágl, ale také zcela zapadlým vesničkám
  na Slavonicku. S ohledem na velké množství příznivců v Jemnici věnoval celé tři kapitoly právě tomuto po-
  zoruhodnému městu. Samozřejmě nevynechal své rodné Dačice. Ve vyprávění s obrázky se však objevu-
  je třeba i Brno, Náměšť nad Oslavou, Třebíč, Luka nad Jihlavou, hrad Rokštejn, samozřejmě Jihlava a dal-
  ší. Kniha má celkový rozsah 309 stran, obsahuje 109 kreseb Jiřího Albrechta a 4 kreslené mapy.

Webmaster - Pavel Albrecht   
     Kreslířovy tipy na výlety
                     Autor: Jiří Albrecht      
     www.albrecht-kniha.unas.cz

Na kolejích nejzápadnějšího koutu Moravy
www.para.unas.czTOPlist